กำหนดการ Regional Research Expo 2022

งานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว จัดงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 REGIONAL RESEARCH EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน" วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565

อ่านข่าว

นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition

การนำเสนอบูธนิทรรศการเสมือนจริงผ่านรูปแบบ Online ประกอบด้วยภาพ 2D 3D และภาพพาโนรามา 360 องศา ประกอบเป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อทำให้การเยี่ยมชมเสมือนจริง เป็นผลงานความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์(กราฟิกดีไซน์) สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เข้าชมนิทรรศการ

การนำเสนอผลงาน

การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน

BCG Economy Model

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน

พัฒนาท้องถิ่นอีสาน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน

สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

COVID -19

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

ลุ้นรับรางวัล

กรุณาลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่นี่
ผู้สนับสนุนและเครือข่าย

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Location:

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Email:

research.udru@yahoo.com

Call:

042-211040 ต่อ 1702, 1792

Social Media:

Facebook